Video režija za live streaming sa pogledom na konferencijsku salu i binu sa prezentatorima
Crveni kvadratić za isticanje naslova u tekstu OPREMA ZA VIDEOKONFERENCIJE

Videokonferencije su specifičan vid dešavanja koja se odvijaju između učesnika na udaljenim lokacijama posredstvom interneta i raznovrsnih komunikacionih platformi. Iako se videokonferencije već dosta dugo praktikuju izrazitu ekspanziju su doživele tokom pandemije COVID-19 kada su ljudima širom sveta onemogućeni neposredni susreti i masovna okupljanja, zahvaljujući čemu je ovaj vid dešavanja danas već postao globalni standard u industriji dešavanja. Poseban segment ove vrste dašavanja jesu hibridne konferencije koje zapravo predstavljaju svojevrsnu spregu između klasičnih dešavanja i videokonferencija.

Većina pomenutih komunikacionih platformi na kojima su utemeljene videokonferencije (kao što su Zoom, Webex, GoToMeeting, Google Meet, Skype, Youtube, Facebook i druge) pružaju samo osnovne alate neophodne za uspešnu komunikaciju i prezentaciju različitih sadržaja, bazirane isključivo na korisničkim uređajima što za posledicu ima i mnogobrojne restrikcije.

Ukoliko ipak želite da izađete van tih okvira i realizujete vaš online događaj bez bilo kakvih ograničenja biće vam neophodna raznovrsna dodatna oprema koja čini ovaj segment naše ponude. U tom smislu našim korisnicima su na raspolaganju različiti paketi audiovizuelne opreme i pratećih usluga koji su prilagođeni svakoj od predhodnih komunikacionih platformi i koji obuhvataju digitalne kamkordere i laptop uređaje, video svičere, audio miksere, bežične i stone mikrofone, video monitore, rasvetu i drugu profesionalnu opremu, te adekvatan softver neophodan za uspešnu realizaciju ovog tipa dešavanja.
Crveni kvadratić za isticanje naslova u tekstu OPREMA ZA VIDEOKONFERENCIJE


Video režija za live streaming sa pogledom na konferencijsku salu i binu sa prezentatorima

Videokonferencije su specifičan vid dešavanja koja se odvijaju između učesnika na udaljenim lokacijama posredstvom interneta i raznovrsnih komunikacionih platformi. Iako se videokonferencije već dosta dugo praktikuju izrazitu ekspanziju su doživele tokom pandemije COVID-19 kada su ljudima širom sveta onemogućeni neposredni susreti i masovna okupljanja, zahvaljujući čemu je ovaj vid dešavanja danas već postao globalni standard u industriji dešavanja. Poseban segment ove vrste dašavanja jesu hibridne konferencije koje zapravo predstavljaju svojevrsnu spregu između klasičnih dešavanja i videokonferencija.


Prikaz ekrana tokom Zoom online sastanka

Većina pomenutih komunikacionih platformi na kojima su utemeljene videokonferencije (kao što su Zoom, Webex, GoToMeeting, Google Meet, Skype, Youtube, Facebook i druge) pružaju samo osnovne alate neophodne za uspešnu komunikaciju i prezentaciju različitih sadržaja, bazirane isključivo na korisničkim uređajima što za posledicu ima i mnogobrojne restrikcije.


Operaterka na opremi za online prenos hibridne konferencije

Ukoliko ipak želite da izađete van tih okvira i realizujete vaš online događaj bez bilo kakvih ograničenja biće vam neophodna raznovrsna dodatna oprema koja čini ovaj segment naše ponude. U tom smislu našim korisnicima su na raspolaganju različiti paketi audiovizuelne opreme i pratećih usluga koji su prilagođeni svakoj od predhodnih komunikacionih platformi i koji obuhvataju digitalne kamkordere i laptop uređaje, video svičere, audio miksere, bežične i stone mikrofone, video monitore, rasvetu i drugu profesionalnu opremu, te adekvatan softver neophodan za uspešnu realizaciju ovog tipa dešavanja.


Pogled iz video režije na učesnike hibridne Zoom konferencije