Bežični infrared prijemnik sa slušalicama za praćenje simultanog prevoda

Crveni kvadratić za isticanje naslova u tekstu OPREMA ZA SIMULTANO PREVOĐENJE


Simultano prevođenje je izrazito zahtevan i kompleksan proces koji iziskuje izuzetno sofisticiranu opremu i apsolutno poznavanje svih aspekata istog. Oprema koju nudimo našim klijentima se sastoji od nekoliko međusobno zavisnih celina koje obuhvataju mobilne kabine za simultano prevođenje, prevodilačke jedinice, upravljačke i druge sistemske uređaje, te konačno korisničke jedinice i slušalice za praćenje simultanog prevoda. Kao dodatak ovom segmentu praktikuje se i video monitoring koji prevodiocima omogućava vizuelno praćenje toka dešavanja, posebno u uslovima kada iz objektivnih razloga moraju biti dislocirani van konferencijskog prostora.

Postoji nekoliko različitih tipova pomenutih korisničkih jedinica koji su uglavnom definisani uslovima eksplatacije i tu spadaju integrisani sistemi, bežični Infrared uređaji, te UHF radio prijemnici. Integrisani sistemi su zapravo podsistemi određenog tipa delegatskih konferencijskih mikrofona i oni se pretežno koriste za dešavanja sa relativno malim brojem učesnika koji sede za konferencijskim stolovima. Infrared uređaji su primarno namenjeni dešavanjima koja zahtevaju izrazito visok stepen diskrecije, ali se koriste i za sve druge tipove dešavanja. Za razliku od njih UHF prijemnici su prvenstveno namenjeni nešto manje zahtevnim dešavanjima, dok sami korisnici sa njima dobijaju mnogo više u pogledu ličnog komfora.

AV PRO raspolaže sa svim pomenutim sistemima i pratećom opremom i to u količinama koje nam pružaju mogućnost da pokrijemo više istovremenih multijezičkih skupova bez bilo kakvih restrikcija.
Crveni kvadratić za isticanje naslova u tekstu OPREMA ZA SIMULTANO PREVOĐENJE


Bežični infrared prijemnik sa slušalicama za praćenje simultanog prevoda

Simultano prevođenje je izrazito zahtevan i kompleksan proces koji iziskuje izuzetno sofisticiranu opremu i apsolutno poznavanje svih aspekata istog. Oprema koju nudimo našim klijentima se sastoji od nekoliko međusobno zavisnih celina koje obuhvataju mobilne kabine za simultano prevođenje, prevodilačke jedinice, upravljačke i druge sistemske uređaje, te konačno korisničke jedinice i slušalice za praćenje simultanog prevoda. Kao dodatak ovom segmentu praktikuje se i video monitoring koji prevodiocima omogućava vizuelno praćenje toka dešavanja, posebno u uslovima kada iz objektivnih razloga moraju biti dislocirani van konferencijskog prostora.


Pogled na konferencijsku salu iz prevodilačke kabine na čijem stolu su postavljeni prevodilački pultevi sa mikrofonima i slušalicama, te portabl video monitori i prevodilačke rasvetne lampe

Postoji nekoliko različitih tipova pomenutih korisničkih jedinica koji su uglavnom definisani uslovima eksplatacije i tu spadaju integrisani sistemi, bežični Infrared uređaji, te UHF radio prijemnici. Integrisani sistemi su zapravo podsistemi određenog tipa delegatskih konferencijskih mikrofona i oni se pretežno koriste za dešavanja sa relativno malim brojem učesnika koji sede za konferencijskim stolovima. Infrared uređaji su primarno namenjeni dešavanjima koja zahtevaju izrazito visok stepen diskrecije, ali se koriste i za sve druge tipove dešavanja. Za razliku od njih UHF prijemnici su prvenstveno namenjeni nešto manje zahtevnim dešavanjima, dok sami korisnici sa njima dobijaju mnogo više u pogledu ličnog komfora.


Prevodilačke kabine postavljene na galeriji konferencijske sale

AV PRO raspolaže sa svim pomenutim sistemima i pratećom opremom i to u količinama koje nam pružaju mogućnost da pokrijemo više istovremenih multijezičkih skupova bez bilo kakvih restrikcija.


Pogled na prevodilačku kabinu sa troje prevodilaca tokom simultanog prevođenja međunarodne konferencije